CHIẾC LÁ…

CHIẾC LÁ…

Lục diệp tố mất đi,
Lá qua tuổi xuân thì.
Thì thôi còn quyến luyến,
Tranh nhựa sống mà chi!

Lá vàng rơi về cội,
ấp ủ gốc cây đời
Xác rã thành phân bón,
Chăm lại những mầm tươi.

Có gì hơn thế nữa,
Vẹn vẻ kiếp luân hồi.
Lá nghe lòng thanh thản ,
Chờ ngọn gió đùa rơi.
22/6/2008
Khlaphnum.la

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s