THƠ TÔI !

THƠ TÔI !.

Thơ tôi mấy chữ nghiêng nghiêng,
Cộng thêm Hỏi, Ngã, Sắc , Huyền…thế thôi.
Ý thơ nhặt cả cuộc đời,
Trong từng tiếng Mẹ ru hời ngày xa.
Trong lời căn dặn của Ba,
Lời yêu thương của ông bà gởi trao.
Tôi đơm thêm chút ngọt ngào,
Dệt vần đan điệu bỏ vào từng câu.
Cảm thương đời vẫn dãi dầu,
Nên còn đôi chút u sầu vướng theo.
Lời Thơ ý tứ còn nghèo,
Chưa tròn ngữ nghĩa, vần gieo chưa hòa.
Nhưng mà bù lại thiết tha,
Cái da diết với đậm đà tràn dâng.
Lòng tôi còn mãi phân vân ,
Cố trau chuốc để thêm phần tươi xinh.
Để cho cô bác thân tình,
Ghé vào giải trí rồi bình cho vui.
Hoàn toàn miễn phí thơ tui,
Bà con cô bác tới lui mặc tình !
6/7/2017
Khlaphnum.
(ảnh : Google)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s