LỤC BÁT ĐỜI TÔI ! (PHẦN PHỤ LỤC)

LỤC BÁT ĐỜI TÔI !

Phần phụ lục : : MƯỜI THƯƠNG !

Một thương PHI HỔ anh Hai,
Hơn mười năm đã chia tay cõi đời.
Hai thương cũng lại anh tôi
GIANG SƠN tên gọi đồng thời anh Ba ,
Ba thương người chị ở xa,
ANH THƯ vẫn cứ đậm đà nét duyên.
Bốn thương chị ở cõi Tiên,
ANH LINH còn lại dòng tên nhớ buồn.
Năm thương là DIỆP PHÚ CƯỜNG,
Tên tui ai thấy dễ thương không nào ?
Sáu thương em gái tiếp sau,
ANH QUÂN là nổi tự hào nữ công.
Gia đình tôi thiệt là đông,
Đến đây chỉ mới kể xong nửa phần .
Bảy thương tên gọi KỲ LÂN ,
Giỏi giang kỹ thuật công nhân lành nghề .
Tám thương là em gái quê,
ANH QUYÊN vất vả bộn bề rẩy nương.
TUNG HOÀNH tiếp nối chín thương,
Đang là tài xế đường trường rong chơi .
NHẤT THỐNG là cuối cùng rồi ,
Mười thương khép lại niềm vui cả nhà.
2/9/2017
Khlaphnum.
(Còn tiếp )p4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s