LỤC BÁT ĐỜI TÔI ! (P11)

LỤC BÁT ĐỜI TÔI !

Phần 11 : ĐẤT NƯỚC SANG TRANG..

Cuối năm Đệ Thất dỡ dang,
Học sinh tạm xếp những trang sách hồng.
Chẳng còn chi để trông mong,
Quê hương đất nước chìm trong lửa hờn.
Ngày đêm bom pháo dập dồn,
Dường như mỗi lúc gần hơn xóm làng..
Dòng người tay xách, tay mang,
Tay bồng , tay bế hoang mang đầy đường…
( Đến nay ký ức còn vương,
Hằn sâu cảnh tượng thê lương , khốn cùng .)
Bao nhiêu gương mặt hãi hùng,
Trẻ thơ khóc thét đói lòng tả tơi.
Chiến tranh bùng nổ khắp nơi ,
Đêm đêm tiếng pháo rụng rời lòng ai…
Nổi lo canh cánh đêm dài,
Nguyện cầu đất nước sớm ngày bình an !

Thế rồi chiến cuộc cũng tàn, (1)
Là ngày đất nước sang trang đổi đời.
Đạn bom , tiếng súng im hơi,
Dân lành vui sướng rạng ngời niềm tin.
Từ nay hết cảnh chiến chinh,
Từ nay thoát cảnh lửa binh đau lòng.
Mẹ già hết cảnh xa trông,
Vợ hiền hết cảnh đợi chồng, âu lo.
Sông quê tấp nập chuyến đò,
Người về quê cũ ngẩn ngơ nổi niềm.

Nước non thay đổi chính quyền,
Chờ ngày thống nhất hai miền Bác Nam.
Những ngày niên thiếu lặng thầm,
Mặc cho thế sự âm trầm trôi qua,
Một điều vẫn cứ thiết tha,
Xót lòng từng phút rời xa mái trường.
Nay yên lành khắp quê hương,
Bao giờ thắm lại tình thương Thầy Trò ?
26/9/2017
Khlaphnum.

(ảnh : google)
(!) ngày 30/4/1975.
(Còn tiếp)p11

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s