GIAO MÙA !

GIAO MÙA !

Tháng Ba màu nắng đi hoang,
Bên đường cỏ dại hoa tàn héo khô.
Còn chăng ảo ảnh mơ hồ,
Những màu hoa thắm điểm tô hôm nào…
Giờ còn lại nắng hanh hao,
Đồng khô cỏ cháy …cồn cào lòng ai.
Nét Xuân còn chút tàn phai
Níu làm chi nữa tháng ngày đã xa.
Ngày xuân cũng đã nhạt nhoà,
Giục lòng thêm nổi đắn đo ưu phiền.
Lòng còn đầy rẫy niềm riêng,
Thôi đành ly biệt những miền dấu yêu.
Cuối mùa đoản khúc cô liêu
Xanh xao nổi nhớ trăm chiều thiết tha.
Rồi Ngày Xuân sẽ đi qua,
Dẫu hương mùa cũ đậm đà khó quên.
Dối lòng một chút buồn tênh,
Để cho mùa mới chông chênh tìm về .
(24/3/2017)
khlaphnum.
(ảnh: Google)
GIAO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s