DUYÊN !

DUYÊN !

Hôm nay chả biết vì sao,
Chàng phây lại cố giăng rào cản ngăn.
Làm cho ta phải khó khăn,
Diễn đàn, hội nhóm chẳng đăng được gì?
Thôi thì trút bỏ sân si,
Ta nằm ta ngủ có khi mơ màng.
Trong mơ lại gặp được Nàng
Ta yêu , ta quí đoan trang dịu hiền.
Cái Nàng vẫn cứ trinh nguyên,
Từ lâu ta đã thệ nguyền thủy chung,
Nàng này Ngôn, Hạnh,Công ,Dung,
Ai đà gặp gỡ cũng ưng cõi lòng.
Mấy trăm năm vẫn chưa chồng,
Thế giạn còn mãi đèo bòng tình si.
Một lòng ta đã yêu vì,
Xin ai kia chớ phân bì tình xa.
Từ lâu trong trái tim ta ,
Nàng Thơ ngự trị mặn mà thủy chung !.
30/6/2017
khlaphnum.
(ảnh:Google)
DUYEN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s