YÊU THƠ !

Yêu thơ ngồi soạn lời thơ,
Viết dư một chữ thẩn thờ cả đêm.
chữ nào thấy cũng vô duyên,
Đành gom góp lại, gieo nguyên cả vần.

Khlaphnum
(ảnh:Google)THƠ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s