THỜI TRẺ TRÂU !

TTT
Tuổi thơ tôi trú tận thôn trang,
Thời trẻ trâu tâm thật trắng trong.
Từng tốp tung tăng trò thỏa thích
Tâm tình thủ thỉ tới tàn trăng.
Tụ tập trốn tìm thích thú thay,
Tung tăng tắm táp, thử thi tài.
Từng tên thả tàu trông từ tốn,
Thỏa thích thằng tung toé thẳng tay.

Thách thức thi trèo thụt trái Trâm,
Từng tên tiểu tốt thử treo thân.
Thằng thì thoăn thoắt tầm tay tóm ,
Tiểu tử tà tâm tính toán…thâm.

Tới tuổi theo trường thiệt thấy thương,
Tung tăng từng tốp tự tới trường.
Thói thường trời tạnh trò tươm tất ,
Tầm tả trời tuôn thật thảm thương.

Tôi thích thiệt tình tiết thể thao,
Tập tành thân thể thật thanh tao.
Tranh tài thách thức ta thi thố
Thắng thế tượng trưng thưởng…tự trao.

Tuổi thơ thích thú tập truyện tranh,
Tuy thế thường thua thiệt thị thành.
Trường thiếu tàng thư trăm thứ thiếu,
Thôn trang tình thế thiệt thòi thay .

Thắm thiết tâm tình thuở trẻ trâu,
Tâm tình trong trắng thấy thương trào.
Trong tim thôi thúc thầm thương tưởng,
Thỉnh thoảng tâm tư thoắt tự trào.
13/9/2017
Khlaphnum.
(ảnh :google)
Thơ toàn “T” thành thử thi từ thiếu tuân thủ thể thức…, trình tới toàn thể thân thích thương tình tha thứ ,thong thả thưởng thức 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s