MONG ĐỢI NGÀY THU !

Heo may chắc cũng u buồn,
Đến hôm nay vẫn chán chường đi rong.
Những làn mây trắng bềnh bồng.
Vô tư trôi giữa mênh mông hửng hờ…
Đâu rồi Vàng Cúc mộng mơ?
Rừng cây lá vẫn xanh chờ mùa sang.
Phải chăng ta quá vội vàng,
Để cho quy luật thế gian ngại ngùng !
Bởi niềm kiêu hãnh mông lung,
Ta đâu phân biệt riêng chung nổi niềm.
Thu ơi ! đừng có lặng im,
Để hồn ta mãi đắm chìm nhớ nhung.
Hình như Nàng mãi ung dung,
Để ta chất chứa oằn lòng đơn phương .
Dẫu gì ta cũng vấn vương,
Mơ ngày lá đõ ngập đường ta đi.
14/8/2017
Khlaphnum.
(ảnh: google)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s