LẦM !

LẦM ?
(Thơ vui)

Cái cửa hàng Than đã bán rồi,
Giờ đành sắm lại chiếc xe xôi.
Vừa mừng thoát cảnh ngồi than thở
Lại phải rao vang khắp ngã đời !
13/7/2017
Khlaphnum

(ảnh: google)LẦM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s