HỘI NGỘ VẦN THƠ !

Hôm qua cứ mãi nôn nao,
Nhận lời hò hen mà chao cả lòng.
Sáng nay mới thoả niềm mong,
Mừng vui quên hết mấy dòng thơ ca.
Rộn ràng câu chuyện gần xa,
Ly cà phê đã tan ra nước rồi.
Chia tay nghe dạ bồi hồi,
Lần sau có gặp thêm mồi với bia !
20/8/2017
Khlaphnum.

(ảnh : Tôn Công Thành)TÔN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s