GỌI MÙA !

Bao lần Thu hứa về đây,
Mà luôn biền biệt chân mây…bao lần?
Để làn mây trắng trôi ngang,
Lạnh lùng hờ hửng ngỡ ngàng buồn tênh.
Lá rơi từng chiếc bên thềm,
Để cho ta dọn nổi niềm nhớ nhung..
Trời chiều thăm thẳm mông lung,
Chẳng còn ai để cùng chung nẻo về !
Nhớ Heo may đến tái tê,
Mùa Thu quên cả lời thề năm xưa.
Trên tay cầm chiếc lá thừa
Cơn mưa vùi dập mới vừa đêm qua.
Cầm lòng nén những xót xa,
Bài thơ chiếc lá khó mà viết xong.
Biết Thu có chút nao lòng,
Hay là vẫn cứ thong dong cợt đùa ?
Dẫu gì một chút hương xưa,
Ta còn đợi mãi những mùa vàng hanh .
Mơ hoang một chút ngọt lành,
Một lần được gọi mong manh tên Nàng !
26/7/2017
Khlaphnum.

(ẢNH : GOOGLE)GỌI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s