CAM TÂM !

Nhà chưa sập xuống đã bìm leo.
Cũng bởi do ta bổng hóa nghèo.
Thuở trước một lời vâng với dạ,
Bây giờ mở miệng nó mè nheo.
Luân thường gạt bỏ còn vênh mặt,
Đạo lý lên đời nó trả treo.
Thời thế cho nên đành phải thế ,
Cam tâm số kiếp phải eo xèo .
19/7/2017
Khlaphnum.
( ảnh: google)
CAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s