TRIẾT LÝ !

TL
(Tức ảnh : chết vì…yêu của Be Nguyen)
Đâu chỉ là Ong Bướm non tơ
Đứng trước Hoa thơm mới dại khờ.
Lắm kẻ khoe khoang sành với sỏi.
Ái tình chạm đến cũng lơ mơ. .
Cứ tưởng hoa khoe sắc với hương
Nhuỵ hoa mật ngọt tựa thiên đường
Say sưa cạm bẩy đâu ngờ tới
Khiến kẻ phong tình phải luỵ vương.
Trên đời này đã biết bao nhiêu
Kẻ đành vong mạng bởi tình yêu.
Người hy sinh bởi vì nghĩa cả
Còn kẻ ngu ngơ một chữ liều…
Cổ tích tình yêu quá xa xưa ,
Diễn ,nói,văn, thơ…cũng không thừa.
Cổ nhân đúc kết nhiều kinh sử
Tình yêu định nghĩa vẫn chào thua.
3/5/2016
ảnh :Be Nguyen
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s