QUỲNH HOA.

QUỲNH HOA .QH
Cớ sao em nở về đêm,
Phải chăng oan khuất nổi niềm nhân gian ?
Một màu trinh trắng cao sang,
Toả hương ngan ngát miên man đêm trường.
Vì đâu đành phải phơi sương,
Lặng thầm khoe sắc vẫn dường ấp e?
Hay đời thiếu sự chở che,
Khiến em ngại cảnh ê chề thế nhân?
Thôi em cứ đẹp vô ngần
Cứ hương thơm ngát, tấm lòng băng trinh.
Gió sương em vẫn chung tình
Đêm đêm Quỳnh vẫn lung linh giữa đời !
1/5/2016
(ảnh Be Nguyen )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s