PHIÊU BỒNG THẢO

Một màu hoa tím thuỷ chung,
Tháng năm vô định vẩy vùng lang thang.
Phận đời phó mặc trường giang,
Sóng xô chia cắt hợp tan thường tình.
Mong đời trọn vẹn niềm tin,
Cùng nhau vun đấp ân tình chứa chan.
Duyên trời sao khéo đa đoan,
Tóc tơ ghép lại vuông tròn phù du.
Song cùng hoà quyện thiên thu,
Nương theo dòng chảy mịt mù tương lai.
Mênh mang hồ rộng sông dài,
Phù sa ấp ủ một ngày đơm hoa.
Thiên nhiên khoảnh khắc mượt mà,
Uơm mầm một khúc hoan ca ngọt ngào.

Từng chiều sông nước lao xao,
Phiêu bồng xanh thẳm đượm màu Phù sa.
Ngao du khắp chốn san hà,
Từ lâu đâu cũng là nhà ấm êm.
09/2014
ảnh : internetpbt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s