NHẠT NHOÀ !

Thu vàng chiều nọ hoang mang,
Tin sương mỏng mảnh về ngang cuối trời.
Hay tin Đông đến bồi hồi,
Dường như gió bấc thổi rời rạc xa…
Ngày đông còn mãi la cà,
Mà sao Thu lại nhạt nhoà thế kia .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s