NHỚ !

Lặng nhìn cái bóng nắng chiều.
Sương sa mấy giọt bấy nhiêu giọt sầu.
Thiêng liêng tiếng MẸ từ lâu
không còn êm ái trên đầu đôi môi.
Nén trong tim những ngậm ngùi,
giữa cơn mơ gọi MẸ ƠI..,khóc thầm !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s