Cách tạo thêm các trang con (trang phụ) trên banner

Tú và Đăng

Hôm qua ròm có viết bài  Thêm trang hay sửa tên trang vào banner   hôm nay ròm viết thêm vụ tạo thêm trang con (sub-page).  Ví dụ blog của ròm có trang tên là Tú và Đăng, đó là trang chính (parent page), muốn tạo thêm 2 trang nhỏ dành riêng cho Tú, và Đăng mỗi đứa 1 trang.  Bạn vẫn phải vào   DashboardAdd New page

Bạn vẫn add tên mới như bình thường, chẳng hạn ròm add “Trang của Tú”.

Bên phải nó có phần Page Attribute, bấm bấm cho trang chính hiện lên, trang chính trong này là “Tú và Đăng” , sau đó bạn mới bấm Public.

Sau khi public bài thì trang chính, và hai trang phụ hiện ra như sau

Hy vọng bài viết cho các bạn trang trí thêm blog

 

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s