Cách tạo link trong các trang

Tú và Đăng

Viết cho em Đào Lan nhe.

Chị sẽ lấy ví dụ trang “Mục Lục” của chị để dắt link nhé

Fullscreen capture 11112013 132545

Ngay trang có nút Sửa bên tay phải đấy, em bấm vào, họ nó sẽ hiện trang ra, em sẽ thấy nút Add Media, em bấm vào

Nó sẽ hiện ra một bảng, thêm bấm vào Insert from URL, và em có link từ bất cứ Host nào: FB, photobucket hay Picasa em cho vào, phía dưới chữ Title em gõ chữ em muốn và bấm vào nút insert into page

Nó sẽ hiện ra đường link cho em như sau

Em cứ đưa theo cách ấy là được, đây chị đưa thêm 1 mớ link nữa nè,

và đây nó hiện link nè em cùng chữ chèn trong link

Hy vọng em làm link bài được nhe.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s