MẶC TÌNH…

Advertisements

4 thoughts on “MẶC TÌNH…

  1. Ô hay Hổ lại… than vanMây bay… mắc mớ rồi kêu… mặc tình…Lại còn… mơ giấc chiêm bao…Rồi khi tỉnh giấc… ảo ảnh… Hổ… buồnMặc… đời Hổ vẫn… nhìn trời mây trôi…:lol: 😆 😆

  2. Originally posted by thecuongtuse:

    Mặc… đời Hổ vẫn… nhìn trời mây trôi…

    Nhìn mây, nhìn gió nhìn trờiĐêm nằm mơ tưởng…cho đời mộng du !:lol: 😆 😆 :cheers: :cheers: :cheers:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s